серобурый

  • 1серобурый — …

    Словарь синонимов

  • 2бурый — серовато коричневый, смелый, серобурый, наглый, иззелена бурый, кирпично бурый, шоколадно бурый, каштановобурый, охристо бурый, искрасна бурый, чагравый, серо бурый, темно бурый, ржаво бурый, серовато рыжий, коричневый, черно бурый, каштановый,… …

    Словарь синонимов